افتتاح سامانه خرید اینترنتی قارچ با همکاری شرکت پارسی گل

جلسه رونمایی از سامانه خرید اینترنتی قارچ با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیریت جهاد استان اصفهان وجمعی از تولید کنندگان حوزه قارچ
خانه ورود به ناحیه کاربری ثبت نام در سایت