مختصری از شرکت نارین سپاهان

شرکت قارچ نارین سپاهان


قارچ نارین از سال 1390 با پروانه بهره برداري به شماره 4769 مورخ 08/08/1390 به مدیریت حسین مظاهری در زمينه پرورش و بسته بندي انواع قارچ فعاليت مي نمايد


. چشم انداز نارین بهبود سبد غذايي مردم با مواد غذايي سالم و ماموريت آن تبديل شدن به بزرگترين توليد كننده در اين زمينه در منطقه مركزي ايران مي باشد.


در حال حاضر مبتني بر استانداردهاي روز در حال اخذ گواهينامه هاي مربوطه در زمينه توليد محصولات خود بوده و در صدد برنامه ريزي براي افزايش ظرفيت توليد خود مي باشد.


در حال حاضر ظرفبت اسمي 240 تن در سال بوده كه در يك برنامه كوتاه مدت تا سال 98 براي ظرفيت 100000 تن برنامه ريزي شده است


محل كارخانه در يكي از روستاهاي خوش آب و هواي اصفهان واقع در بخش كرون شهرستان تيران به نام روستاي بودان مي باشد دليل انتخاب اين محل علاوه بر شرايط مناسب آب و هوايي ايجاد اشتغال در مناطق محروم روستايي بوده است 


خانه ورود به ناحیه کاربری ثبت نام در سایت