قارچ بلنچ نارین

قارچ بلنچ نارین به صورت اسلایس وفله

ترشی ممتاز با قارچ دکمه ای

یکی دیگر از محصولات واحد فرآوری شرکت نارین سپاهان ترشی ممتازنارین می باشد

خاک پوششی جهت بستر های کشت قارچ

واحد پاستورازسیون نارین آماده ارائه خاک پوششی به مشتریان عزیز می باشد
خانه ورود به ناحیه کاربری ثبت نام در سایت